مـاه حزیران! بهترین فصل برای حجامت

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : بــلاک مـا

wet-cupping

ماه حزيران ماه نهم از ماه هاي رومي است که پس از ماه ايار است. در ميان ماه هاي رومي چهار ماه را سي روز محاسبه مي کنند که يکي از اين چهار ماه حزيران مي باشد. بهترين زمان براي حجامت بر اساس روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام همين ماه رومي حزيران است.

بر اساس تقويم نجومي آغاز حزيران تقريباً از روز هشتاد و چهارم نوروز محاسبه مي شود که در سال 1392 مصادف با 29 خرداد مي باشد و به مدت يک ماه معادل سي روز ادامه دارد. اما درباره اين که چه روزهايي در ماه حزيران براي حجامت اولويت دارند امام صادق عليه السلام فرمودند: در روز هفتم از ماه حزيران حجامت کن و اگر نتوانستي در روز چهاردهم. که در سال جاري مصادف با روزهاي يکشنبه 29 خرداد ماه و 5 تير ماه مي باشد . در لغتنامه دهخدا نيز در مورد حزيران آمده است : حزيران نام ماه نهم است از سال روميان كه اول آن مطابق با سيزدهم ژوئن است.


تذکر : لازم به ذکر است با توجه به موقعيت زمين، ماه و خورشيد در اين ايام، تاثير حجامت براي انسان بيش از ديگر ايام مي باشد و به اين جهت انجام حجامت در اين دوره سفارش مي گردد لذا وجود اختلاف در روز شروع ماه حزيران و به تبع آن وجود اختلاف در مشخص نمودن روز هفتم و چهاردهم آن، خيلي مهم نبوده و در آن محدوده زماني، حجامت توصيه مي شود.